Aktiviti PelajarArtikelBerita

Mengaktifkan JK Kecemerlangan Akademik

Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang

Pihak Kolej KMTPH telah mengaktifkan JK Kecemerlangan Akademik. Jawatankuasa ini ditubuhkan untuk merangka program kecermelangan pelajar kolej.Jaawatankuasa ini juga bertanggujawab melaksanakan segala program-program kecemerlangan di kolej. Antra program yang telah dilaksanakan ialah program sasaran 4.0, iaitu mengadakan beberapa siri ceramah kepada para pelajar untuk mendedahkan kepada mereka teknik belajar yang betul,

cara membuat nota dan cara membuat jadual belajar. Program lain yang telah dilaksanakan oleh pihak kolej ialah mengaddakan program learning portfolio. Didalam program ini para pelajar diminta untuk membuat folio pembelajaran mereka di sepanjang semester bagi setiap mata pelajaran. Bahan kuliah dan bahan tutorial pelajar akan disimpan dan disusun secara sistematik dalam folio tersebut seterusnya akan disemak oleh ketua unit dan para pensyarah terlibat.

  Klik http://www.kmtph.matrik.edu.my/untuk koleksi gambar

Leave a Reply