Unit Kokurikulum

KU

Mohd Eswadi bin Mohd Zain
Ketua Unit Kokurikulum
DG 48 (KUP)

eswadi.zain@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 Samb : 221

Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian UM (2002)


Rohayza binti Abdul Rahim
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

DG 52 (KUP)
rohayza.rahim@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 221

Kelulusan :
Bacelor Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) 1999

Rosniah binti Ab Rashid
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG 44

 rosniah@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 221

Kelulusan :
Iijazah Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian UPSI.


  
Azhar bin Mohd Yusoff @ Ab Rahman 
Pembantu Operasi
azhar.yusoff@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 221

Leave a Reply