Unit Pendidikan Islam

KU

Haji Abdul Rusuwan bin Rozali 
Ketua Unit Pendidikan Islam
DG 48 (KUP)

rusuwan.rozali@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 Samb : 201

Kelulusan :
BA (Hons) Akidah Dan Falsafah Universiti Al Azhar Mesir 1995


T. Mohd Asri bin T. Hashim 
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG 54 (KUP)

asri@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 201

Kelulusan :
Ba (Hons) Syariah Islamiah Universiti Al Azhar Mesir

Nasaruddin Bin Samsuddin 
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG 54 (KUP)

nasaruddin.samsuddin@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 201

Kelulusan :


Leave a Reply