Am

Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas dan Sains Sosial

Maklumat Peribadi
Nama : MUHAMMAD ZAIDI BIN HASHIM
Jawatan : Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas dan Sains Sosial
Gred : DG54
Tarikh Mula Berkhidmat : 02 Februari 2024
Emel : zaidi.hashim@kmkph.matrik.edu.my
Telefon Pejabat : 09-4677103 samb: 220
Kelulusan Akademik
ISarjana Muda Pendidikan (Hons) 1999
 Diploma Perguruan  (1989)

Leave a Reply