Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas dan Sains Sosial

Maklumat Peribadi
Nama : Dr. Norhisham Binti Abdul Razak
Jawatan : Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas
Gred : DG 52 (KUP)
Tarikh Mula Berkhidmat :
Emel : norhisham@kmkph.matrik.edu.my
Telefon Pejabat : 09-4677103 Samb :222
Kelulusan Akademik
Bacelor Pendidikan B&K Upm, 2001,
Sarjana B&K Upsi, 2011,
Doktor Falsafah B&K, Upsi, 2019

Leave a Reply