Am

Dasar Kualiti

“Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang beriltizam memberi perkhidmatan berkualiti dalam Pengurusan Akademik, Pengurusan  Pelajar dan Perkhidmatan Sokongan bagi memastikan pelanggan kolej mendapat manfaat terbaik melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti yang cekap dan berkesan secara berterusan.”

.

Objektif Kualiti

SKOPOBJEKTIF KUALITI
Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Pelajar BaharuMemastikan proses pendaftaran seorang pelajar baru dapat dilaksanakan dalam tempoh 1 hari.


Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran1.Memastikan pengurusan dan pengendalian kuliah, tutoran dan amali mengikut sukatan pelajaran Program Matrikulasi

2.Memastikan sekurang-kurangnya 60% pelajar mencapai PNGK 3.00 ke atas dalam Peperiksaan Semester Program Matrikulasi

3.Memastikan setiap pensyarah  dinilai pada setiap semester.
Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan1.Memastikan semua pelajar di daftarkan dalam mata pelajaran yang diambil

Pengurusan Latihan dan Pembangunan StafMemastikan 100% staf Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang menghadiri kursus sekurang-kurang 5 hari dalam setahun.