Unit Pengajian Am Matrikulasi

KU

Asiah Binti Muda
Ketua Unit Pengajian AM Matrikulasi
DG 48 (KUP)

Asiah Binti Muda
asiah.muda@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 Samb : 201

Kelulusan :
Sarjana Pend Pengurusan 2012, Sarjana Muda Pendidikan UPM 2000 Diploma Pendidikan MPTl 1996


Mohd Noh bin Omar
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG 54 (KUP)

noh.omar@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 201

Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan Dan Kaunseling (Kepujian) Upsi 1999

Muhammad Zaidi Bin Hashim
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG 52 (KUP)

zaidi.hashim@kmkph.matrik.edu.my
09-4677103 samb : 201

Kelulusan :
Ijazah


Leave a Reply