Am

Misi dan Visi

 

MISI 

Membangun potensi pelajar dalam bidang kejuruteraan melalui pendidikan pra universiti yang berkualiti.

VISI

Penjana pelajar berkualiti ke IPT dalam bidang kejuruteraan.

 MOTO KOLEJ

Penjana Kegemilangan

OBJEKTIF KOLEJ

  1. Membangun modal insan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  2. Menyediakan lulusan Program Matrikulasi untuk program ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan di institusi pengajian tinggi.
  3. Menghasilkan lulusan program matrikulasi yang berpengetahuan, berkemahiran insaniah, berakauntabiliti dan berdaya saing

Leave a Reply