Am

Pengarah

Maklumat Peribadi:
Nama     : Zuriah Binti Sulaiman
Jawatan : Pengarah KMKPh
Gred      : DG54
Tarikh Mula Berkhidmat : 24 Julai 2023
Emel      : zuriah@kmkph.matrik.edu.my
Telefon Pejabat : 09-4677103 Samb : 204


Kelulusan Akademik:
  • Diploma Pendidikan, USM
  • Ijazah Sarjana Muda Ekonomi, UUM
  • Ijazah Sarjana Ekonomi, UUM

Pengalaman:

  • Pusat Matrikulasi Universiti Utara Malaysia (1996 – 2000)
  • Kolej Matrikulasi Perlis (2000 – 2023)
  • Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang (Jul 2023)