Pendedahan Kursus Kemahiran Belajar

Pendedadahan kursus kemahiran belajar dI bawah seliaan dan pelaksanaan jawatankuasa kecemerlangan akademik, Pihak KMTPH telah mengadakan beberapa siri program untuk memberi pendedahan kursus kemahiran belajar yang berkesan kepada para pelajar. Kursus ini menggunakan khidmat penceramah dalaman serta penceramah daripada luar bagi memberi pededahan dan kemahiran yang berkesan.

Kandungan kursus ini antaranya ceramah belajar mengikut jadual serta ceramah kemahiran mencatat nota.

 Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang

  Klik http://www.kmtph.matrik.edu.my/untuk koleksi gambar

Leave a Reply