------:: Makluman kepada Pelajar Baharu sesi 2020/2021::--------

Maklumat Minggu Pendaftaran Pelajar Baharu (MPPB) Sesi 2020/2021 boleh dicapai melalui link http://www.kmkph.matrik.edu.my/v3/index.php/2020/06/28/maklumat-pendaftaran-pelajar-baharu-sesi-2020-2021/

Peringatan juga kepada semua bakal pelajar KMKPh sesi 2020/2021 untuk mendapatkan ID Digital Learning KPM (Google Classroom) beserta password dari guru kelas/guru ICT sekolah masing². ID Digital Learning (Google Calssroom) ini akan digunakan bagi sesi pembelajaran yang akan datang.