Majlis Perasmian Digital Classroom

Perasmian DC

Majlis perasmian Digital Classroom telah disempurnakan oleh Pengarah KMKPh pada 7 Ogos 2018. Digital Classroom ini ada bertujuan bagi memberikan pendedahan dan penggunaan peralatan alat bantu mengajar bercirikan Pembelajaran Abad Ke-21 dan teknologi tinggi. Ia juga merupakan tempat bagi memberikan pendedehan bagaimana mengintegrasikan penggunaan peranti seperti Projektor LCD, Digital Ink, Tablet dan Telefon Pintar di dalam PdP.

Digital Classrom ini dikelola dan tadbir urus oleh Penyelaras Digital Classroom iaitu En. Abdul Halim Bin Abdul Hamid yang merupakan seorang yang berpengalaman di dalam penggunaan peranti-peranti terkini di dalam pengajaran dan pembelajaran.

DC

DC 2

Leave a Reply

“TUNTUTAN BAYARAN BALIK GANTI RUGI YANG TELAH DIBAYAR KERANA MENINGGALKAN KURSUS SEBELUM SEMPURNANYA KURSUS”

------:: Klik Di sini ::--------