ArtikelBerita

Bengkel Perkongsian Pengurusan Kurikulum

Bengkel Perkongsian Pengurusan Kurikulum pensyarah unit kokurikulum antara Kolej Matrikulasi Selangor dengan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Bengkel ini diadakan pada hari khamis 27 oktober 2022. Seramai 13 orang peserta iaitu pihak pengurusan kolej, pensyarah kokurikulum dan penceramah dari KMS. Bengkel ini bertujuan untuk peningkatan kompentensi pensyarah dalam pendigitalan pengurusan unit dan bahan pdp.