ArtikelBerita

Hari Jabatan Sastera Ikhtisas

Majlis Penyampaian Hadiah

Tarikh : 10 februari 2018 (sabtu)

Masa : 8.00 pagi – 2.00 petang

Hari Jabatan Sastera Ikhtisas merupakan satu program gabungan tiga unit iaitu Unit Kemahiran Dinamika, Unit Pendidikan Islam dan Unit Bahasa Inggeris. Program ini dirangka  untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada seluruh warga kolej khususnya para pelajar tentang elemen-elemen yang dipelajari dalam sukatan mata pelajaran untuk dipraktikkan dan diaplikasi secara ‘hands on” oleh semua pelajar. Pelaksanaan program ini  akan memberi banyak faedah dan kebaikan kepada semua pelajar dalam melonjakkan kecemerlangan akademik dan sahsiah diri selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 

BENGKEL KOMUNIKASI BERKESAN

Pesembahan Pelajar

PERSEMBAHAN PELAJAR

Pameran

BAHAN PAMERAN

Klik http://www.kmtph.matrik.edu.my/untuk koleksi gambar

Leave a Reply