Pengurusan Tertinggi

Pengarah

@kmkph.matrik.edu.my
EXT: 201

Setiausaha
 Setiausaha Pejabat

Munirah Binti Mazalan
munirah.mazalan@kmkph.matrik.edu.my

KJSI

Ketua Jabatan Matematik

Ketua Jabatan sains

Ketua jabatan Pengurusan Pelajar
Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas

Salina binti Ishak
salina.ishak@kmkph.matrik.edu.my
EXT: 222

Ketua Jabatan Matematik

Halimatun Saadiah bt. Mohd Nor
halimatun.nor@kmkph.matrik.edu.my
EXT: 221

Ketua Jabatan Sains

Zulkifli bin Zakaria
zulkifli.zakaria@kmkph.matrik.edu.my
EXT: 220

Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar

Wan Nordiana Binti Wan Abd Rahman
wannordiana.rahman@kmkph.matrik.edu.my
EXT: 236

Leave a Reply