Mengaktifkan Aktiviti Pelajar di Peringkat Jabatan

Aktiviti Profesional Learning Community (PLC), Research and Development (RND), wacana ilmu dan perbincangan
ilmiah telah diwajibkan untuk dilaksanakan di peringkat unit dan jabatan. Pihak pengurusan telah menggariskn beberapa panduan dan KPI untuk dicapai oleh setiap unit serta jabatan bagi menghasilkan PLC, RnD yang berkualiti di dalam kalangan pensyarah.

Sudut RnD serta sudut PLC juga telah diwujudkan bagi memudahkan para pensyarah
untuk mendapatkan akses bagi bahan yang berkaitan.

Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang

Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang

 Klik http://www.kmtph.matrik.edu.my/untuk koleksi gambar

Leave a Reply

“TUNTUTAN BAYARAN BALIK GANTI RUGI YANG TELAH DIBAYAR KERANA MENINGGALKAN KURSUS SEBELUM SEMPURNANYA KURSUS”

------:: Klik Di sini ::--------